کانون دمکراسی آزربايجان

Azərbaycan Demokrasi Ocağı / Azarbaijanian Democracy Institute

حامیان جدید ( 170 امضای جدید ) بیانیه معیارهای ما در رابطه با روند دموکراسی‌ خواهی و جنبش سبز


بیانیه جمعی از فعالین ملی و مدافعین حقوق مردم آذربایجان

(دوم اسفندماه 1388 برابر با 21 فوریه 2010 روز جهانی زبان مادری)

 

بیش از هشت ماه از آغاز جنبش ضد استبدادی ایران می‌گذرد. جنبشی که با اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری شروع شده بود، اینک با طرح شعارها و خواست‌هایی چون دموکراسی، آزادی و… نویدبخش تغییرات اساسی در حیات سیاسی جامعه شده است.

هرچند این جنبش نوپا با بهره‌گیری گسترده از امکانات ارتباطاتی همچون اینترنت و ماهواره و… توانسته است در سطح وسیعی خود را به جهانیان معرفی کند، اما هنوز به دلیل برخی کاستی‌ها و نارسائی‌ها نتوانسته به صورت یک جنبش فراگیر و سراسری در داخل ایران خودنمائی کند. چندان که تا کنون سنگینی این جنبش بر دوش طبقه متوسط شهری در مرکز کشور بوده و دامنه جغرافیایی آن نیز به تهران (و حداکثر چند شهر دیگر) محدود شده است. سکوت معنی‌دار آذربایجان (که در تاریخ معاصر به پیشتازی در تحولات مهم سیاسی مشهور است)، نمود بارز این مدعاست.

باید خاطرنشان ساخت که اگر در جنبش‌های سراسری پیشین پائین بودن خودآگاهی ملی و تلقی سطحی فعالین جنبش‌ها از مفاهیم آزادی و دموکراسی امکان تشکیل یک اتحاد ساده از آحاد مردم را فراهم می‌ساخت، اینک با تداوم سیاست‌های تبعیض‌آمیز و تشدید اثرات ستم ملی بر چهره اقتصادی آذربایجان و با گذشت قریب به دو دهه از حرکت نوین ملی- دموکراتیک آذربایجان سطح این آگاهی‌ها چندان ارتقا یافته که هرگونه همگامی یا اتحاد جدیدی مشروط به تامین شرایط حداقلی مورد نظر مردم آذربایجان و با حفظ و احترام به استقلال حرکت ملی آنها عملی خواهد بود.

ما در ماه‌های اخیر شاهد پخش بیانیه‌های مختلفی از رهبران و روشنفکران و تشکلات سیاسی مدافع این جنبش بودیم که فصل مشترک آنها دموکراسی، حقوق بشر، سکولاریسم، آزادی انتخابات، آزادی بیان و مطبوعات، گردش آزاد اطلاعات و طرد خشونت و….بوده است.

اما سخن از دموکراسی بی‌آنکه شکل آنرا در جامعه چندملیتی ایران مشخص سازیم و سخن از آزادی بیان همراه با سکوت در مقابل آزادی زبان (که خود لازمه هر بیان آزادی‌ست) و گاه بهره‌گیری از ادبیات باستان‌گرایانه و تمامیت‌خواه که آبشخوری در گرایشات ناقض حقوق بشر و سرکوب دموکراسی دارند …. در واقع بخشی از همان نارسائی‌ها و تناقضاتی‌ست که نهایتا ره به دولتی مستعجل خواهد برد و مزایای آن دموکراسی موقت نیز حداکثر به مرکز کشور محدود خواهد شد.

لذا ما امضاکنندگان زیر ضمن مغتنم شمردن این رویکرد ذی‌قیمت به سوی دموکراسی، اعلام می‌داریم که از نظر ما آینده سیاسی کشور با رعایت پرنسیپ‌ها و تامین موارد زیر بستر مناسبی برای یک رشد و توسعه پایدار خواهد داشت و بی‌شک توجه رهبران تشکلات و احزاب مدافع دموکراسی به هر یک از معیارهای زیر می‌تواند زمینه را برای هماهنگی و همگامی بیشتر مردم فراهم سازد.

1-     اصلاح (یا تدوین مجدد) قانون اساسی بر اساس به رسمیت شناختن حقوق جمعی و فردی ترک‌ها و سایر ملیتها.

2-     تضمین پایداری دموکراسی در آذربایجان و سایر واحدهای ملی از راه‌هایی چون تشکیل مجلس ایالتی ، حمایت از گسترش نهادهای مدنی، سندیکاهای کارگری، رسانه‌های آزاد و احزاب ایالتی.

3-     به رسمیت شناختن زبان ترکی از طریق آموزش و پرورش به زبان مادری در مدارس و دانشگاه‌ها و اختصاص یک شبکه رادیو تلویزیون سرتاسری به این زبان و…..

4-     تامین حقوق مساوی برای زنان در کلیه عرصه‌ها و به رسمیت شناختن تشکلات مستقل زنان در آذربایجان و سایر واحدهای ملی.

5-     طرد هرگونه مظاهرخشونت علیه انسانها اعم از تحقیر، تبعیض و شکنجه (جسمی و روحی)، لغو حکم زندان برای دگراندیشان و فعالین مدنی، سیاسی و عقیدتی و لغو کامل مجازات اعدام.

6-     تامین مشارکت ملیت‌های ایرانی در حکومت مرکزی متناسب با وزن جمعیتی آنها.

7-     سالم‌سازی فرهنگی از طرقی چون اصلاح کتب درسی و برنامه‌های صداوسیما و… که تداعی‌کننده برتری قوم و مذهبی خاص بر قوم و مذهبی دیگراست.

8-     به رسمیت شناختن آزادی‌های عقیدتی و مذهبی، تامین حقوق برابر برای اقلیت‌های دینی، مذهبی و به رسمیت شناختن تشکلات مستقل آنها در واحدهای ملی.

9-     اصلاح کلیه قوانینی که مغایر با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون‌ها و ملحقات آن است.

10-  تمرکززدائی و لغو کلیه مظاهر تبعیض و ایجاد شرایط برابر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی از طریق سپردن کارهای مردم آذربایجان و سایر واحدهای ملی به خود آنان .

اسامی حامیان جدید ( 170 امضای جدید )

ائلچین حاتمی – ائلخان احمدی‌خیاوی – ائلیار تبریزلی – افسانه سئوگین – امین موحدی – آراز حسنی – آراز فنی – آراز ملکی-آیدین سلطانی – بابک آذری – بهروز حاتملوئی – بهروز شریفی – مهندس بهروز فرخی-بیژن نظافتی – پرویز اورمولو – تئلناز نعمتی – مهندس تایماز نظمی – تایماز اورمولو – جئسیکا اویتا – مهندس جعفر كيوانچهر – جواد زرین – حامد امینی‌پویا – حسن زارع‌زاده‌اردشیر – حسین زمانلو – رزا اویتا- – رسول ماماغانلی – سید رضا چاوشیان – سارا آذرسان – ساناز اکبری – ستار سئوگین – سعید دژمپور – صاين‌الدين ترك اصفهانی – عبدالرضا قره‌چائی – علي حامدايمان – مهندس عليرضا صرافي – علی آرازاوغلو – علی سلیمانی  – علی محمودی – علی موسوی، – علیرضا مهدی پور- فخرالدین دمیر – گونتای گنجالپ – لیلا مجتهدی – لیلا اسفری – م. ائینالی – مایکل اویتا – مجید یعقوب‌زاده – محسن سلماسلی – سیدمحمد چاوشیان‌تبریزی – شاهین استاجلو فریدنی- مرتضی پاکی – مقصود حسینپور – مهدی سلیمانی – مهران کشاورز – نازلی شافعی -ن. قره‌باغلی – ناصر اکبری – مهندس نوید محمدی – هادی قاراچای – هادی امینی‌پویا – هدایت صادقی – مهندس وحید شیخ‌بگلو – وحید جباری – ياشار دانشگر – یدالله کنعانی – یوسف نجاتبخش – یوسف احمدلی-دکتر صالح فرح وش- مریم افشاری – حبیب تاری وردیان – سینا جهانبخش-دکتر ضیا صدرالاشرافی – احمد پوردستان

22 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز،  13 نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان،  17 نفر از دانشجویان دانشگاه اورمیه و آزاد اورمو،  4 نفر از دانشجویان دانشگاه اردبیل،  29 نفر  از دانشجویان دانشگاه‌های تهران و 6 نفر از فعالان کارگری-ملی آذربایجان( امضا همگی نزد دبیرخانه بیانیه محفوظ است).

 

امضاهای اولیه

آیدا بیلگین – آیلار نبی‌زاده – ابراهیم ضحاک – ابوالقاسم صادقی – احمد بهجتی – اسماعیل جمیلی – اصغر شکیبا – اصلان شاهسون – اصلان عربلویی – افسانه سولدوزلو – اکبر آزاد – دکتر اکبر شکیبا – مهندس امین فضلی – ایواز مدبر – بابک سعادتمند – دکتر بابک دانشور – بابک عربلویی – بهروز عبدالهی – مهندس بیوک رسولوند – جبار ستاراوغلو – جلال صفراوغلو – مهندس حسن رحیمی‌بیات – حسن کاظم‌زاده – حسین انورحقیقی – حسین شکوهی – دکتر حسین یحیایی – خاقان باقراوغلو – داداش اصلانزاده – دکتر داوود الدنیز – ربابه تقی‌زاده – دکتر رضا براهنی – رضا عباسی – دکتر رضا عدالتی – ژیلا ائلبی قیزی – سئویم اصلانزاده – سعید عزیزی – مهندس سعید نعیمی – سلامت دشتی – سولماز ائلبی قیزی – سولماز اصلانزاده – سهیلا عزیزی – سیف‌الدین حاتملوی – شاهین اوستاجلو – دکتر شکور بابازاده – شهریار حسین‌خواه – دکتر صدیقه عدالتی – دکتر ضیا صدرالاشرافی – عباس انورحقیقی – علی اورمان – علی تاشکند – دکتر علی قره‌جه‌لو – علی ملازاده – علیرضا اردبیلی – غلامرضا اردبیلی – فرزاد صمدلی – فرنگیز مرادی – کریم اورمولر – ماشاالله رزمی – محمد آزادگر  – محمدحسن اسماعیل – محمدرضا الاردبیلی – دکتر محمدرضا هئیت  – محمود بیلگین – دکتر مناف سببی – مهران بهاری – نادر باقراوغلو – ناصر باقراوغلو – نصیبه نادری – هاشم بیلگین – یاشار اصلانزاده – یوروش مهرعلی‌بیگلو – یونس شاملی -دکتر علیرضا نظمی افشار

30 مارس 2010 - Posted by | فارسی, بیانیه - آچیقلاما, باخیش - دیدگاه, حرکت ملی, سند لر- اسناد | , , , , , , , ,

19 دیدگاه »

 1. با سلام

  چیزی که آشکاراست اکنون کشور دست ترک هاست و بیشتر مناصب کشوری و لشکری. من موندم شما دیگه چی کم دارید؟

  دیدگاه توسط بنده خدا | 30 مارس 2010 | پاسخ

  • دوست گرامی
   خواست ما البته که داشتن مقامات نیست و آشکار است که ترکهای دارای چنین جایگاهی بر اساس منافع کدام سیستم حرکت میکنند.

   ما رسمیت زبان ترکی در ایران ، مطبوعات و رسانه های مستقل و آزاد و تضمین منافع جمعی ترکها در همه شئون حکومتی هستیم.

   دیدگاه توسط azdemokrasi | 2 آوریل 2010 | پاسخ

 2. man hamm az bayaniyeye shoma hemayat mikonam

  دیدگاه توسط الهام رفیع زاده | 30 مارس 2010 | پاسخ

  • سلام خانم رفیع زاده

   با تشکر و تبریک عید
   ما در وبلاگ اضافه میکنیم لیکن شما جهت ثبت توسط تنظیم کنندگان بیانیه به آدرس اینترنتی turkimzasi@gmail.com ایمیل بزنید.

   دیدگاه توسط azdemokrasi | 31 مارس 2010 | پاسخ

 3. با سلامو لطفا نام مرا نیز به لیست اضافه فرمایید.

  دیدگاه توسط دکتر محمد حسین نوری | 31 مارس 2010 | پاسخ

  • سلام جناب دکتر نوری

   با تشکر و تبریک عید
   ما در وبلاگ اضافه میکنیم لیکن شما جهت ثبت توسط تنظیم کنندگان بیانیه به آدرس اینترنتی turkimzasi@gmail.com ایمیل بزنید.

   دیدگاه توسط azdemokrasi | 31 مارس 2010 | پاسخ

 4. همه می دانند که شما بعنوان ماموران وزارت اطلاعات وظیفه تفرقه افکنی میان مردم ایران را دارید تا رژیم جمهوری اسلامی به راحتی حکومت کند. همان سیاست» تفرقه بیتداز و حکومت کن.» به اربابانتان در وزارت اطلاعات بگویید» شتر در خواب بیند پنبه دانه».

  دیدگاه توسط بهروز | 2 آوریل 2010 | پاسخ

  • همه قبل از اتهام زدن کمی فکر میکنند همون وزارت اطلاعاتی که شما نام می برید ما و بقیه دمکراسی خواهان از جمله هواداران جنبش سبز را عوامل سیا و موساد و … میخواند.

   دیدگاه توسط azdemokrasi | 3 آوریل 2010 | پاسخ

  • عجب !!

   دیدگاه توسط azdemokrasi | 3 آوریل 2010 | پاسخ

 5. مردم آذربایجان گول شما شارلاتانها و پس مانده های استالین و کا گ ب و اکنون جیره خوران وزارت اطلاعات را نمی خورند. دشمنی شما با آذربایجان به حدی است که حتا نام آذربایجان را هم درست و آنطور که هست، نمی نویسید

  دیدگاه توسط بهروز | 2 آوریل 2010 | پاسخ

 6. salam az khandan bayaniyeh shoma besyar khoshhal shodam. Aya hamiyan bayaniyeh hamegi doustan tork zaban hastand ya fars ha ham mitavanand an ra emza konand. ba tashakor.

  دیدگاه توسط Janet Afary | 18 آوریل 2010 | پاسخ

  • سلام جناب افرای

   وقت شما به خیر

   با تشکر از زحمت شما در ترجمه این بیانیه ، باطلاع می رساند که امضا کنندگان بیانیه از فعالین ترک ( عموما آزربایجانی ها و تعدادی نیز از ترکهای خراسان و قشقایی ها ) در ایران بوده اند .

   با آرزوی آزادی و دمکراسی

   کانون دمکراسی آزربایجان

   دیدگاه توسط azdemokrasi | 18 آوریل 2010 | پاسخ

 7. ba tahakor

  دیدگاه توسط Janet Afary | 18 آوریل 2010 | پاسخ

 8. Please add my name in the list
  Thank you

  دیدگاه توسط Alireza Nazmi Afshar | 28 نوامبر 2010 | پاسخ

  • سلام سایین دوکتور نظمی ، سیزین آدینیز اکلندی

   دیدگاه توسط azdemokrasi | 1 دسامبر 2010 | پاسخ

 9. درود
  فعالیت فعلی کانون در چه زمینه ای است؟
  لوطفن منیم آدیمی د ارتورون.

  دیدگاه توسط exxxius | 23 دسامبر 2010 | پاسخ

  • ساغ اول یولداش

   دیدگاه توسط azdemokrasi | 25 دسامبر 2010 | پاسخ

 10. با سلام خيلي خوشحال شدم بخاطر اين بيانيه.من بنوبه خوم بخاطر اينكه از شهر تبريزواز ديار بابك هستم افتخار ميكنم من بيانيه را مطالعه گردم ودر بين ديدگاهها كساني بودن كه جيره خور رژيم بودن واز طرف گروه سبز سخن گفتند كه اين امر طبيعي است چراكه سقوط رژيم حتمي است و بنظر من بايد اگاهانه رفتار كنيم تا بين اقشار تضاد و فاصله نيفتد البته من از گروه سبز ويا مجاهدين وياگروه ديگر نيستم ولي هر گروه ويا هر گسي كه در براندازي حكومت ديكتاتوري تلاش ميكند من وظيفه خودم ميدانم كه همراهي كنم وبايد به عقيده هاي يكديگر بايد احترام بگذاريم وحقوق هم را رعايت كنيم همانطور كه در عصر تمدن و دمكراسي بحث و اظهار نظر ازاد است ونبايد حقوق همديگر پايمال كنيم باميد دمكراسي وازادي وطن زنده باد ازادي زنده باد ايران مرگ بر رژيم دجال

  دیدگاه توسط mohsen | 19 فوریه 2011 | پاسخ

 11. تا جایی که من می دانم میانگین اقتصادی اذربایجان از فارس نشین ها بالاتر است. دیگر انکه مناصب و..باید بر پایه شایستگی فردی تقسیم شود نه زبان وگرنه با افزایش ناگهانی و دوباره جمعیت روبرو می شویم.

  دیدگاه توسط سامان | 2 ژوئیه 2011 | پاسخ


نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s