کانون دمکراسی آزربايجان

Azərbaycan Demokrasi Ocağı / Azarbaijanian Democracy Institute

پرگار بی‌بی‌سی و طواف کعبۀ نژادپرستی


ابوذر آذران

بی بی سی فارسی هم به جمع راویان جک‌های توهین‌آمیز به ملت ترک پیوست. دیشب در روز جهانی زبان مادری، به‌جای پرداخت به این مساله مهم، دو تا دلقک به برنامه مثلا تئوریک پرگار دعوت کرد و هر دو، علاوه بر اینکه جک گفتن به اقوام را عادی و مثبت ارزیابی کردند، با پلشتی تمام، خود نیز به بازگویی جک های توهین آمیز کوچه و بازاری درباره ترکان ایران پرداختند: «یه ترکه … »

مجری پرگار که همیشه سعی دارد در برنامه اش به کسی توهین نشود، زمانی که آقایون به ترک ها توهین کردند، سکوت کرد. اگر هادی خرسندی نمی خواهد با جک هایش به اعتقادات مذهبی مادربزرگش توهین کند، چطور به خوداجازه می دهد هویت و فرهنگ و زبان سی میلیون ترک زبان ایرانی را مسخره کند؟ چطور می‌توان به این فاجعه نژادپرستانه خندید و مثل آب خوردن از کنارش گذشت؟

آقای خرسندی، تو که احتمالا نژادپرست نیستی، آیا می دانی توهین به ترک ها، نژادپرستی تمام عیار است؟ آقای اسپراکمن، اگر مواظب هستی که هولوکاست سوژه طنز نشود، چگونه ترک‌ها را سوژه مسخره می کنی و اصلا هم شک نداری که کار نژادپرستانه ای کرده ای؟ آقای پل اسپراکمن، اگر هیتلر چند هزار بهودی را در کوره های آدم سوزی سوزاند، شما هیتلرهای مدرنی هستید که چندین میلیون ترک را به مسلخ ژنوساید عظیم فرهنگی برده اید.

آقای داریوش کریمی، آیا می توانی در برنامه‌ات، توهین علنی به کوروش و داریوش و آریانیسم را تحمل کنی؟ آیا بر اهانت به نژآد آرایایی ات، اعتراض نمی کنی؟ آیا به نظر تو، توهین به مادرت ایراد ندارد؟ توهین به زبان مادری و هویت اجدادی من، یعنی توهین به مادر من. این را که باید بفهمی. در اول صفحه فیس بوک پرگار، نوشته ای؛ نطرات نباید توهین آمیز باشند. من می گویم برادر من، تو با برنامه توهین‌آمیزت، نفرت کاشتی و توهین پراکندی.

خرسندی و پل اسپراکمن اعتقاد درستی دارند که طنز تنها برای خنداندن نیست بلکه حاوی پیام‌های اجتماعی و سیاسی است. آقایان، وقتی ترک ها را در میلیون ها جک، «خر» معرفی می کنید، به نظر شما سوای توهین به یک ملت، چه پیامی به بافت اجتماعی ایران می‌دهید؟ پیام این طنزها جز این است که ترک‌ها خرند و خرها پست ترین و حقیرترین آفریده هستی هستند که تنها باید به زور بازو کار کنند و هرگز نباید پای بر رده آدمیان بگذارند؟ همین طنزها، ترک ها را ترور شخصیت کرده و آنها را به شهروندی درجه دو بدل کرده است.

طنز ایرانی چه نوع طنزی است؟ من می گویم: طنزی ویرانگر. طنزی که مجاهدت های علمی، سیاسی، اقتصادی یک ملت را در لایه ای ظخیم از توهین پنهان می کند و به‌جای تقدیر از آنان، ترک ها را خر معرفی کند. طنز ایرانی، ابزاری است در دست پان آریانیسم برای ژنوساید فرهنگی و پاکسازی قومی. این طنز می‌خواهد نژادی را فره و برتر جلوه کند و نزادی دیگر را حقیر و خر.

فاجعه اینجا است که می گویند؛ ما برای اصفهانی ها هم جک می گوییم برای رشتی ها نیز. اما خود می دانند که میان این و آن چه تفاوت عمیقی وجود دارد. طنز برای اصفهانی و رشتی، طنزی درون‌نژادی، اجتماعی و غیرنژادی است ولی طنز برای ترک ها؛ سیاسی و نژادپرستانه  است. طنازان برای تمام هویت ترکی جک می گویند نه برای شهرهای آزربایجان. اگر مثلا برای کسی به صرف تبریزی بودن جک می ساختند تلقی نژادی برداشت نمی شد، اما وقتی برای کلیت ترک ها جک می سازند و در همه حال، آنان را خر و کودن و نفهم معرفی می کنند، این ضدنژادی است. آیا برای کلیت قوم فارس این‌چنین توهین های روا می رود؟ آیا طنزهای این طنازان، قوم فارس را به صفت خاصی آراسته اند جز به برتری و نیکویی؟

فاجعه بارتر اینکه پل اسپراکمن می گوید این جک ها در کشورهای اروپایی و آمریکایی هم رواج دارد اول اینکه مگر اروپا و آمریکا الگوی طنز و فرهنگ ماست؟ ثانیا، آیا در اروپا و آمریکا، یک ملت همه تاریخ ملتی دیگر را نادیده می گیرد و در کوچه و بازار و دانشگاه و رسانه او را همواره خر معرفی می کند؟ آیا این توهین بی حد و مرز و هرجایی و هرزمانی، در این سطح در اروپا هم جریان دارد؟

پل اسپراکمن در جایی می گوید طنز اما نباید شبهه نژادپرستی داشته باشد. مثلا نباید هولوکاست را سوژه جک کرد. پس جک مرزهایی دارد آقای خرسندی. یکی از این مرزها همین نژادپرستی است یکی بگوید خر خطاب‌کردن یک ملت در این وسعت، نژادپرستی نیست؟ آیا نژادپرستی شاخ و دم دارد؟

آقای خرسندی، گفتی اینهمه جک قومی آمده و رفته و هیچ اتفاقی نیافتاده. متاسفم که از تاریخ ایران هیچ خبر نداری. مگر فاجعه خرداد 85 را در آزربایجان ندیدی؟ آیا فکر می کنی برای سوسک خطاب کردن یک ملت، خندید یا گریست؟ آقای خرسندی، اگر سال‌ها اعتراض ملی آزربایجانی ها به این جک های نژادپرستانه را نمی‌بینی حداقل دل من را ببین. ده سال است هر روز در پایتخت پان آریانیسم، هرجا که نژاد برتر کم آورده، خر خطابم کرده و طردم کرده است.

آقای خرسندی، تو مواظب روح معنوی مادربزرگت هستی که مبادا چینی نازک باورهایش ترک بخورد و ناراحت شود، چرا نگران دل من نیستی؟ تو که اخلاق‌گرایی، تو که انسان‌دوستی. ببین، وقتی در حضور من جک ترکی می گوید، اشک‌هایم سرازیر می شود و دلم می لرزد. تنها من نیستم میلیون ها ترک همزبان من نیز چنین اند. اگر در فلسفه شما، جک قومی اشکالی ندارد، حتما در جهان‌بینی شما، رنجاندن دیگران، غیراخلاقی است ببین تو با جک‌های توهین‌آمیزت، با من و همزبانان من چه می‌کنی؟

آقای خرسندی، طنزهای تو حتما هم باید سوژهایت را برنجاند اما شرط دارد کسانی باید از جک های تو برنجند که دشمن ملت‌اند و ظلم کرده‌اند و تو باید به‌عنوان نماینده یک ملت، آنها را با طنزت خوار کنی، بگذار آنان برنجند و عصبانی شوند اما آیا من هم؟ من چرا؟ من آیا بخاطر ترک بودنم گناهی مرتکب شده ام و ظلمی کرده ام؟ چرا باید هر روز دلم خون شود از بس که خر خطاب می‌شوم؟

آقای پل اسپراکمن، من روند جریان ضدنژادپرستی سیاه‌پوست های آمریکا را پی گرفته و مطالعه کرده‌ام، می‌خواهم حسی را به شما منتقل کنم. وضعیت ترک های ایران در برابر رفتارهای نژادپرستانه نژاد فارس، بی شباهت به وضعیت اسف‌بار سیاهان در برابر سفیدها نیست. ما مسخره می شویم طرد می شویم حق آموزش زبان خود را نداریم مدام بخاطر لهجه‌مان نحقیر می شویم. هماره انکار می شویم. آنها کاکاسیاه خطاب می شدند مارا خر خطاب می کنند. نژاد آنگلاساکسون حقیقت را پذیرفت و از نژادپرستی اعلام برائت کرد و سیاهان را حتی بر تخت ریاست جمهوری نشاند اما ما ترکان ایران، نه تنها از اوج شکوه به زیر کشیده شدیم بلکه حتی آموزش زبان مادری‌مان نیز، حقی است که به رویا پیوسته است.

این طنز نیست آقای اسپراکمن، این تاریخ درد است. خروجی این تاریخ، سقوط ملتی است که نخستین مشروطۀ خاورمیانه آفرید. دوستانم و کسانم، برای رهایی از توهین و خر خطاب نگرفتن، ترک بودن خود را انکار می‌کنند. این طنز نیست ابزاری است برای الیناسیون فرهنگی یک ملت. وقتی کودک دبستانی را ترک خر خطاب می کنند او از پدر و پدربزرگ و جد و آبادش متنفر می شود و پیش از هر چیزی، سعی می کند که دیگر ترک نباشد. من عمق فاجعه را زمانی فهمیدم که وارد دانشگاه تهران شدم هیچ یادم نمی‌رود که در نخسیتن کلاس درس، همینکه دهان من باز شد، کلاس منفجر شد استاد گفت: نخندید از پست کوه آمده است زبان آدمیزاد بلد نیست هنوز بدوی است… .

» ترک خر» واژه غریبی نیست در ایران. همگان، همه جا و هرزمان، این واژه را می شنوند. گویندگان آنها همه فارس‌اند و البته اندکی هم ترک. اینکه چرا بخشی از ترک ها به بازگویی این طنزهای توهین آمیز رومی آورند در مرحله اول نشان‌گر وسعت رواج آن است و در مرحله دوم بیان‌گر حکایتی تلخ. وقتی مدام توهین می‌شنوی و نمی‌توانی جلوی توپخانه را بگیری، تنها یک راه برای رهایی از این جهنم داری، خودت هم پشت تیربار بنشینی تا با پذیرفتن هویتی دیگر، در امان بمانی.

» یه ترکه » روایت هماره قوم فارس است،  روایتی که از قامت طنز هم فرارفته و وارد ادبیات جدی و تریبون‌های رسمی هم شده است. این توهین‌ها در قامت طنز هم بسیار تلخ و نژادپرستانه است، اما وقتی مدام در صداوسیما، رسانه‌های چپ و راست، کلاس‌های درسی دانشگاهی، گعده‌های آخوندی، نشست‌های سیاسی و فرهنگی و …. بازگویی می‌‌شود، فاجعه را از سطح طنز توهین‌آمیز به اراده آگاهانه سوق می‌دهد. » یه ترکه» تنها در زبان خرسندی و اسپراکمن نمی چرخد، ورد زبان روحانیون عالی‌رتبه ایران است و سرواژۀ زبان آزادی‌خواهان و فرهنگیان و هنرمندان و … .

یکسان‌سازی هویت ایرانی و پروژه «ایران=پرشیا» پروژه نفرت و اهانت است، پروژه ای در چند جبهه: جبهه اول رواج وسیح جک ترکی و خر خواندن ترکان و رنجاندن و فراری دادن آنان از زبان و فرهنگ اجدادی‌شان و در جبهه دوم تحریف هویت و تاریخ و آذری‌خواندن. این پروژه شیطانی بسیار حرفه‌ای طراحی شده‌ است. وقتی از سیلاب توهین‌آمیز «ترک خر» فرار می‌کنی، باید راهی منطقی برای گریز بیابی. فاز دوم پروژه در کمین است تا این انسان رنجیده را بقاپد. توهین و انکار تنها جبهه‌های پروژه نفرت نیستند. ارعاب، منع آموزش زبان مادری، کتاب‌سوزی، قتل‌عام، کشتار زنجیره‌ای روشنفکران و … دیگر جبهه‌های این پروژه است.

توهین به زبان آزربایجان و هویت ملت ترک، مرض فارس‌ها است. آنان‌که اعتقاد دارند جک‌های ترکی، کار استعمار است و دامن میهن‌دوستان بافرهنگ، پاک است، کوتاه‌نگاهی به نوشته‌ها و گرایش‌های بزرگان فرهنگ صد سال اخیز بیاندازند و ببینند که بزرگانشان چه گل‌هایی کاشته‌اند.

امید داشتیم با برآمدن گفتمان حقوق بشر، دموکراسی خواهی و ضد نژادپرستی، هژمونی « ترک خر و آریای فره » از بین برود؛ اما، با کمال تاسف شاهدیم که دقیقا در روز جهانی زبان مادری و در اوج دموکراسی‌خواهی ملت ایران، بی بی سی که خود را تریبون همه انسان‌ها و همه آزادی‌خواهان می داند، برنامه ای را روی آنتن می فرستد که در آن علاوه بر عادی جلوه دادن توهین به ملت آزربایجان و تبرئه نژادپرستان، به‌صورت علنی و مکرر به ترک‌ها توهین می‌شود.

در حیرتی عمیق و رنج‌آور فرو می‌روی وقتی می بینی کسانی که ردای انسان‌دوستی و دموکراسی‌خواهی بر تن کرده‌اند، در گفتار و کردار، همه اصول اخلاقی دموکراسی را زیر پا می گذارند. مگر می شود دمکراسی خواه بود و به حقوق بشر اعتقاد داشت و آزادی را پاس داشت و ادعای اخلاق داشت؛ اما، نژادپرست بود و ملتی را خر خطاب کرد؟

مطالب مرتبط:

دموکراسی‌خواهی با طعم نژادپرستی / به‌ مناسبت روز جهانی زبان مادری

22 فوریه 2011 - Posted by | فارسی, مقاله - تحلیل, ملیتهای ایران, آذربایجان, آزربایجان, باخیش - دیدگاه, ترکی, حقوق اقوام, حرکت ملی, دموکراسی, زبان مادری | , , , , , , ,

33 دیدگاه »

 1. توهین به زبان آزربایجان و هویت ملت ترک، مرض فارس‌ها است

  دیدگاه توسط mohsen | 22 فوریه 2011 | پاسخ

 2. با سلام

  نمیدانم این حساسیت شما ازکجا امده
  من یک لر هستم و دقیقا مثل شما برای ما هم جک درست میکنند ولی ابدا احساس حقارت و طرد شدن ندارم
  من از نوشته شما این برداشت را کردم که شما خوتان را جدا از ملت بزرگ ایران میدانید
  در حالی که ما ها و فارسها و …. شما ها را قلب خود میدانیم
  راه حل ساده تر اینه که شما ها هم جوک برای فارسها بسازید
  اقای اذران ایران بیش از انکه متعلق به یک قوم باشه متعلق به همه ماست
  واگر حکومتی حقوق اولیه اقوام را رعایت نمیکند
  باید برای بدست اوردن حقوقمان مبارزه کنیم
  نه اینکه راه حل ساده را برگزینیم و به کل اعلام کنیم که ما از شما نیستتیم

  باورکنید این حکومت هم برای ما لرها وهم برای کردها و سایر اقوام وحتی فارسها بیشتر تبعیض قایل هست
  من بایک کرد صحبت میکردم میگفت حکومت دست ترکها است کاش ما یک صدم امتیازات ترکها را داشتیم
  به جای این بهانه ها بهتر است دست به دست هم دهیم میهن خویش را کنیم اباد

  دیدگاه توسط arash | 22 فوریه 2011 | پاسخ

  • دوست محترم
   اگر این موارد را در کنار ممنوعیت تحصیل به زبان ترکی برای بیش از بیست و پنج ملیون ترک در ایران قرار دهید انصاف خواهید داد که آنچه در مورد ترکها انجام می شود یک سیاست پیچیده دولتی برای حذف زبان و فرهنگ و هویت ترکی است و نوعی نسل کشی فرهنگی است

   دیدگاه توسط azdemokrasi | 22 فوریه 2011 | پاسخ

  • «نمیدانم این حساسیت شما ازکجا امده»
   ولی من هم میدانم این عدم حساسیت شما از کجا آمده ، از یک سیاست نود ساله آسیمیلاسیون که طراحش همین اینگلیسها و مجریش دلقکها بوده اند.
   «من یک لر هستم و دقیقا مثل شما برای ما هم جک درست میکنند ولی ابدا احساس حقارت و طرد شدن ندارم»
   برای اینکه شما دیگر لر نیستی. فرهنگ لر، فلکلور لر همه در حال نابودی هستند، آن هم توسط چند دلقک که نتیجه سیاستهای دولتی شوونیستی بوده اند. آن هم به نفع ملت دست سازی که از فرهنگ و فولکلور دستش تهی است.
   «من از نوشته شما این برداشت را کردم که شما خوتان را جدا از ملت بزرگ ایران میدانید»
   از این بزرگ بزرگ کردن ها و شدنها چه نصیب توی لر شده است؟ جز اینکه در حال اضمحلال و تبدیل شدن به سربازی دیگر برای اجرای سیاستهای شوونیستی شده ای؟ حیف از آن ملت بزرگ لر که توانستند به زانو در آورده با لودگی آنرا از بین ببرند و امثال جنابعالی را وارثش قرار دهند.
   «در حالی که ما ها و فارسها و …. شما ها را قلب خود میدانیم»
   به شرطی که ما هم مثل شما تسلیم یک عده لومپن و دلقک و جاهل کوچه بازاری شویم
   «راه حل ساده تر اینه که شما ها هم جوک برای فارسها بسازید»
   راه حل بهتر اینست که در قرن بیست یکم به جای جوک سازی به راه خود برویم و شما را با جوکهایتان تنها بگذاریم.
   «اقای اذران ایران بیش از انکه متعلق به یک قوم باشه متعلق به همه ماست»
   این رویای شماست. ایران متعلق به فارسهاست. تنها فرهنگ فارسها اجازه رشد دارند و بقیه باید مثل شما خرد گردند تا مبادا این ایران بقول شما متعلق به همه آسیبی ببیند.
   «واگر حکومتی حقوق اولیه اقوام را رعایت نمیکند
   باید برای بدست اوردن حقوقمان مبارزه کنیم»
   مشکل اصلا حکومت نیست. مشکل سرکوب یک ملت توسط ملتی دیگر و با حمایت دولت فخیمه انگلیس است. کدام نویسنده فارس، کدام نخبه فارس در صد سال اخیر به سیاستهای شوونیستی اعتراض کرده است؟
   «نه اینکه راه حل ساده را برگزینیم و به کل اعلام کنیم که ما از شما نیستتیم»
   خیر جناب، ما از شما ها نیستیم و راه حل جوک ساختن را هم در شان خودمان نمیدانیم. شما بمانید و جوکهایتان

   «باورکنید این حکومت هم برای ما لرها وهم برای کردها و سایر اقوام وحتی فارسها بیشتر تبعیض قایل هست»
   آره جون خودت، برای فارسها هم تبعیض قایل است. از این فرهنگ خر فرض کردن دیگران فاصله بگیرید لطفا

   «من بایک کرد صحبت میکردم میگفت حکومت دست ترکها است کاش ما یک صدم امتیازات ترکها را داشتیم»
   ما صد سال قبل هم در وضعیت امروز کردها و لرها نبودیم. مشروطه را ما به ایران آوردیم که بسیار حرکت اشتباهی بود. البته وضعیت کردها روز به روز بهتر میشود، ولی حیف از لرها که سوختند. ترکها امتیازی ندارند، تا یک قرن پیش به مدت هزار سال صاحب ایران بودند و هر چه دارند از آن دوره است. کدام بازار را کردها داشتند؟ کدام معماری را کردها داشتند؟ ما هم اگر به راه حلهای شما روی بیاوریم وضعیتمان بهتر از شما نمیشود.
   «به جای این بهانه ها بهتر است دست به دست هم دهیم میهن خویش را کنیم اباد»
   نه، بگو دست به دست هم بدهیم و میهن فارسها را بکنیم آباد. سالیانه میلیاردها دلار بودجه مملکت صرف زبان فارسی میشود. به یمن سیاستهای شوونیستی، میلیونها کتاب به زبان فارسی به کشورهای دیگری هدیه میشوند. معادن آذربایجان غارت شده عایداتش صرف عمران کویرهای فارس نشین میگردد. کدام صنعت در لرستان ایجاد شده است، جناب دست در دست داده؟ تا کی میخواهی دستت دراز به دستی باشد که به حماقتت میخندد؟

   دیدگاه توسط ada | 23 فوریه 2011 | پاسخ

 3. در راستای جدایی اقوام ایرانی بازهم بی بی سی دست به تفرقه افکنی کرد.
  این شبکه به هیچکس وفا نکرده
  البته این نوع نوشته ها خیلی هم به جا هستند بالاخره دموکراسی وازگونه تفسیر شده و سبک ایرانی در همین روزهای اغتشاش باید معلوم بشه.

  دیدگاه توسط live | 22 فوریه 2011 | پاسخ

 4. چرا بی خودی مسئله رو پیچیده می کنید
  نسل کشی فرهنگی دیگه چه صیغه ایست
  خواهشا کمی مثبت تر فکرکنید
  درضمن ما نفهمیدیم جمعیت ترکهای عزیز 35میلیونه 30 یا25یا20میلیون؟لطفا یه آمار درست و یکسان بدین(خواهشا نوع حساب کردنش رو هم ذکر بفرمایید امیدوارم مثل کیهان نباشه)
  درضمن امروز کدام رقص و موسیقی و هنر در ایران آزاد است؟ کدام نویسنده در ایران می تواند آزادانه مطلب بنویسد؟
  خدایی این حکومت به کدام فرهنگ ایران بها و ارزش داده؟(اگر اختاناق هست همه جاست فقط مال یک منطقه خاص نیست)
  چرانسبت به همه چیز دید مشکوک دارید؟
  والا بلا به خدا قسم ما شهرستانی هاکه به اصطلاح شما فارس تلقی می شیم اسم یک خیابون و کوچمون فارسی نیست همه عربی اند.
  به خدا قسم امکانات وصنایعی وپالایشگاه و کارخانجات متعددی که تو تبریز هست هیچ کدومش تو استان ما نیست
  حالا رواست که شما دوستان اینقدر به هموطن های دیگتون توهین کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  گرچه می دانم که شما همچنان بر دیدگاهای نژادپرستانه ی خود پای خواهید فشرد
  (حق یاد گیری زبان مادری هم کاملا مطالبه ی به حقی است ومطمئنا به زودی زود این حق ادا خواهد شد اما قبول کنیدکه بعضی از دوستان شماواقعااین موضوع را بهانه قرار دادند و اهداف دیگری درسر دارند باور بفرماییدکه ملت ایران فرق دوست و دشمن را می فهمد)
  امیدوارم ترکان سرزمینم به تمام حق و حقوق خودشون برسند و البته گروهای تندرو و نژادپرست ترک هم از خرشیطون پیدا بشوند
  سپاس
  پاینده باد ایران

  دیدگاه توسط محمد | 22 فوریه 2011 | پاسخ

 5. پیدا بشوند=پیاده بشوند

  دیدگاه توسط محمد | 22 فوریه 2011 | پاسخ

 6. جسارتا
  دوباره کامنت میذارم

  من و ما حقوق همه اقلیت ها را به رسمیت میشناسیم
  از اینکه حقوق اولیه شما رعایت نمیشه متاسفیم چرا که ابتدایی ترین حقوق خودمان هم رعایت نمیشه

  ولی بحث من اینه که شما دشمن را اشتباهی گرفتید

  ملت فارس و کرد لر و بلوچ و ترک و… همه از این حکومت دیکتاتور اسیب دیده اند

  ولی ما نمیاییم بگوییم چون اکپر مسولین حکومتی ترک هستند مقصر ترکها هستند بلکه سعی ما این است که به کمک همدیگر دیو استبداد را براندازیم

  مطمین باشید با همکاری هم و ایجاد یک دموکراسی هم شما و هم ما بهتر میتوانیم به خواسته هایمان برسیم
  پس به جای حمله به فارسها نوک حملات تون را متوجه حکومت خونخوار کنید برادران اذری

  دیدگاه توسط arash | 22 فوریه 2011 | پاسخ

 7. قورتارون گورک…نظر لرین دئییب لر ادب ساخلایین..سوزوزی آدام تکی دئمکتن قورخورسوز؟ مهد کودک کی اداره ائله مییب سوز کی؟ ساچی یورتدان چیغاردمیش کییمی پیراهن عثمان ائله یبسوز

  دیدگاه توسط علی | 23 فوریه 2011 | پاسخ

 8. «امروزه دیگر کار از مسائل زبان مادری و رسمی و تاریخ و وحدت بوسیله اسلام ووو گذشته و هر انسان عاقلی که برود یک جامعشناختی بر ملل موجود در این جغرافیای ایران نام انجام دهد ,متوجه خواهد شد که کارازکار گذشته و صبر ملل غیرفارس واقعا تمام شده و نمی خواهند دیگر فریب اتحاد و یکپارچگی دروغین را دوباره بچشند ,این مردم آزادی سرزمینشان و ملتشان را میخواهند حال با هر وسیله ای که باشد ,حق تعیین سرنوشت و فدرالیت در نهایت به آزادی کامل خواهد رسید
  عاشت الاحواز حرة عربية
  ياساشين آزربايجان جنوبي
  آزاد باشد بلوچستان…»

  دیدگاه توسط hemedani | 23 فوریه 2011 | پاسخ

 9. منطقه حفاظت شده بهرام گور در شرق استان فارس و شمال شرقی شهرستان نی ریز قرار دارد و وسعت این منطقه 40 هزار و 800 هکتار و ارتفاع بلندترین نقطه آن دو هزار و 787 متر بوده و دارای آب و هوای گرم و خشک و بارندگی حدود 200 میلی متر است.

  این محدوده از سال 1351 با عنوان منطقه حفاظت شده «بهرام گور» تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست فارس قرار گرفته است. منطقه حفاظت شده بهرام گور تنها منطقه در کشور است که جمعیت قابل ملاحظه و پویایی از گورخر ایرانی را در خود جای داده است.

  دیدگاه توسط mani | 23 فوریه 2011 | پاسخ

  • فارسهای عزیز با توهین به ترکها و عربها به ….. خودشان توهین می کنند. اگر باور ندارید برید «قانون ….» را مطالعه بفرمایید.

   دیدگاه توسط امیر | 23 فوریه 2011 | پاسخ

 10. «امروزه دیگر کار از مسائل زبان مادری و رسمی و تاریخ و وحدت بوسیله اسلام ووو گذشته و هر انسان عاقلی که برود یک جامعشناختی بر ملل موجود در این جغرافیای ایران نام انجام دهد ,متوجه خواهد شد که کارازکار گذشته و صبر ملل غیرفارس واقعا تمام شده و نمی خواهند دیگر فریب اتحاد و یکپارچگی دروغین را دوباره بچشند ,این مردم آزادی سرزمینشان و ملتشان را میخواهند حال با هر وسیله ای که باشد ,حق تعیین سرنوشت و فدرالیت در نهایت به آزادی کامل خواهد رسید
  عاشت الاحواز حرة عربية
  ياساشين آزربايجان جنوبي
  آزاد باشد بلوچستان
  …»

  دیدگاه توسط hemedani | 23 فوریه 2011 | پاسخ

 11. دوم اسفند‌ (‌21 فوریه ) روز جهانی زبان بومی و مادری ؛ به

  زبان پارسی آذری افتخارمی کنیم و جشن میگیریم . چون زبان

  آذري پارسي ، زبان بومي آذربايجان است نه تركي. نابود باد

  زبان بدشگون ترکی در آذربایجان و آران ( ایران شمالی )

  دیدگاه توسط صیاد افروزی | 23 فوریه 2011 | پاسخ

  • آفرین ، چه فاشیستهای مودب و مهربانی

   دیدگاه توسط azdemokrasi | 23 فوریه 2011 | پاسخ

 12. اين واژه»فارسى آذرى»اونقدر احمقانه است كه آدم ميخواد سرشو بكوبه ديوار…آخه آدم بايد چقر احمق باشه اون واژه رو بسازه!

  روز جهانى زبان مادرى گراميباد

  دیدگاه توسط sadiq | 23 فوریه 2011 | پاسخ

 13. وقتی نظرات نژاد پرستانه فارسها را میشنوم تعجب می کنم و قتی اینها خود را برتر از سایر اقوام ایران می پندارند تعجب می کنم و قتی اینها با پوست سیاهشان و اخلاق جنعی فاسدشان خود را هم نژاد آلمانی ها می پندارند تعجب می کنم از وقتی اینها را شناختم جز فساد اخلاقی حماقت و … در اینها ندیدم اجداد من جزو طوایفی است که سلسله صفوی را تشکیل دادند به اینها هویت سیاسی مذهبی و اجتماعی دادند حالا کسانی که همه چیزشان مدیون شجاعت و تعصب اجداد من است نسبت به ما احساس برتری می کنند از اینهمه حماقت تعجب می کنم.

  دیدگاه توسط ایلقار | 23 فوریه 2011 | پاسخ

 14. عزیز من

  اولا شما خود مقصر هستید که بی بی سی نگاه می کنید.
  دوما ریشه ی بسیاری از جوکهای قومی ایرانی و غیر ایرانی از آنجا سرچشمه می گیرد.

  در ثانی بس کنید این نق زدنهای بی جا را که برای آزادی این قوم می جنگم, برای زنان می جنگم, برای کارگران, کارمندان,… این تکه کردن و جدایی یعنی چه؟
  در مرام دموکراسی و آزادی که شما دم از آن می زنید, اول بیایید ازانسانیتی که موجود نیست, دفاع کنیم و آنرا به پیروزی برسانیم بعد شاخ و شانه برای هم و باقی بکشیم.
  بدون اینکه بخواهم از زبان آلمانی و برشت دفاع کنم, در شعر به آیندگان خودش گفته:

  این چه زمانیست
  که گفتگو در باره ی دختان,
  تقریبا جنایت است
  چون سکوتیست در مقابل
  بسیاری از بی‌عدالتیها
  .
  .
  .

  دیدگاه توسط maziarworld | 23 فوریه 2011 | پاسخ

 15. دوست عزیز من مثلا فارس هستم. میگم مثلا چون راستش به نظر من به جز یک اقلیت محدود زرتشتی در ایران و قوم «پارسی‌» در هندوستان، کسی‌ نمی‌تونه بگه فارس اصیل هست. به عنوان مثل خود من که فارس تلقی میشم، پدر بزرگ مادریم روس بود و زمان انقلاب شوروی از اونجا فرار کرد، پدربزرگ پدریم لٔر بود و سر یک مساله عشقی‌ از لرستان در رفت.

  من مثل شما حساسیت زیادی روی مساله جوک گویی در مورد اقوام مختلف ایران دارم. چند وقت پیش هم تو وبلاگم راجع به این مساله چند خطی‌ نوشتم
  (http://bozmajje.wordpress.com/2011/01/29/).

  آدم جوک میگه که بخنده نه اینکه به کسی‌ توهین کنه. البته جوک گویی راجع به افراد غیر خودی در همه جای دنیا معمول هست، سوئدیها پشت ور نروژیها جوک میگن و بالعکس، فرانسویها پشت سر بلژیکیها صفحه میذارن. من راستش نمیدونم این جوکها تا چه قدر توهین آمیز هست اما جوک‌های ایرانی‌ در مورد ترکها مشخصا احمقانه هست.

  ج.ا. دشمن همه هست، چه آذری، چه فارس، چه عرب، چه بلوچ و چه کرد. من معتقدم از سر راه برداشتن این رژیم گام بزرگی‌ در پیشرفت کشور چند قومی ما ایران هست. وقتی‌ از شر این جلادها راحت شدیم دست و بالمون باز میشه که حقوق همه مردم ایران رو به رسمیت بشناسیم و به همه احترام بذاریم، به عنوان یک آدم.

  دیدگاه توسط bozmajje | 23 فوریه 2011 | پاسخ

 16. آنوقت جوکهای شیرازی و اصفهانی و مشهدی و رشتی و قزوینی با هدف ژنوساید کدام فرهنگ گفته می شوند؟
  عبیذ زاکانی تصمیم داشت کدام فرهنگ را نابود کند؟
  والا بیشتر جوکهای تهرانی ترکی را ترکها و لری اش را لرها می گویند
  هیچ وقت هم ندیدم یه ترک خجالت بکشد بگوید ترک است
  حتی ملاحظه غیر ترکها را در جمع نمی کنند و اگر بشود ترکی حرف زد فارسی حرف نمی زنند ولی جوک ترکی هم می گویند

  دیدگاه توسط علی | 23 فوریه 2011 | پاسخ

  • شما دارید جوک در مورد یک شهر را با جوک در مورد یک قوم و یا ائتنیک مقایسه می کنید ، باید بدانید که مقایسه در صورتی درست و منطقی است که موضوع از یک جنس باشند یعنی نمی توان بشقاب را با فنجان مقایسه کرد و انتظار تحلیل درست داشت

   دیدگاه توسط azdemokrasi | 24 فوریه 2011 | پاسخ

 17. دوستان نژاد پرست پان ترک که به تازگی شده اند کانون دمکراسی آذربایجان!!! وسعی در رواج افکار پان ترکی را در غالبی جدید دارند باید بگویم این ره که شما می روید به ترکستان است :))
  با این نق زدن ها و بزرگ کردن مسائل کوچک راه به جایی نخواهید برد.
  تلاش کنید که سواد خود را بالا برده و یا حداقل تعریف قوم و ملت را یاد بگیرید
  ایران یک ملت دارد و آن هم ملت ایران است
  اگر این جوریه پس ما ملت چین نداریم ملل چین داریم یا روسیه که از اقوام بسیار بسیار گوناگون تشکیل شده باید بشود ملل روسیه یا کانادا و حتی آمریکا که اساسا مهاجرین از سایر کشورهای دیگه آمدن و این کشور رو ساختن!!!
  اصلا دوست دارید تو ایران یه سازمان ملل بزنیم؟چطوره؟
  پس شما یا هنوز فرق ملت و قوم را نمی دانید ویا خود را بخواب زدید؟
  حال بااین ادبیات که مشخصه تنها از روی تعصب ناشی می شود نه از روی دانش وحق خواهی به کجا می خواهید برسید؟
  شما اگر خیلی آزادی خواه بودید حق و حقوق تالشی های آذربایجان را به رسمیت می شناختید!
  بروید اول خودتان را اصلاح کنید بعد به دیگران خرده بگیرید

  دیدگاه توسط سروش | 24 فوریه 2011 | پاسخ

 18. چرا دوستان انقدر سخت می گیرند بابا دنیا ارزش این حرفا رو نداره
  اصلا صبر کن من چندتا جک بگم براتون شایدحالو هواتون عوض بشه 🙂
  اصفهانيه نذر ميکنه اگه توي امتحان ورود به دانشگاه قبول شد مادرش رو پياده بفرسته کربلا.
  🙂
  ترکه ميره كولر بخره، یارو میگه كولر آبي ميخواي؟ ميگه: فرقي نميكنه، قرمز بده.
  🙂
  حالا چون خودم لرم دوتا جک لری براتون می گم:
  وصيت نامه لره :من تمام نمازهايم را خواندم فقط برايم چهل سال وضو بگيريد !!!
  🙂
  لره زن ژاپنی می گیره هر دقیقه نگاش میکنه میگه: اگه خوابت میاد برو بخواب.
  🙂
  حالا اینا چه ایرادی داره؟
  بابا جنبه داشته باشید شوخی که این حرفارو نداره!!!

  دیدگاه توسط سمانه | 24 فوریه 2011 | پاسخ

 19. سمانه خانم شما درست می گی اما مشکل اینا اینه که نژادپرستند مگرنه خودشون هم می دونن جک و شوخی در تمام فرهنگ ها هست وبسیار از مردم دنیا برای همدیگه جک ساختن و شوخی می کنن
  مشکل افراد این جور سایت ها فکر بیمار نژادپرستی و فاشیستی است که دارند و تنها به فکر قبیله ی خودشونن!! و هیچ نگاه انسانی به سایر ایرانیان ندارند که هیچ بلکه با فحاشی های بسیار و تحریف تاریخ و دروغ پردازی سعی در ایجاد اختلاف با سایر هموطنانشان نیز دارند
  فکر می کنن هنوز 1000سال پیشه که همه قبیله قبیله هستند.
  شما یک نگاه به کامنت های دوستان اینان بیندازید!!
  ببینید با چه حالت نژادپرستانه و تنگ نظرانه ای کامنت گذاشته اند.
  واقعا بایستی به حال این جمع تاسف خورد

  دیدگاه توسط محمود | 24 فوریه 2011 | پاسخ

 20. هههههههههههه
  بی جنبه ها مثل اینکه محمود راست می گه شماها واقعا نژاد پرستید!!
  چرا کامنت منو پاک کردین
  از چی ترسیدین؟

  دیدگاه توسط سمانه | 24 فوریه 2011 | پاسخ

  • خانم ما تاکنون کامنت و نظر هیچ کسی را پاک نکردیم مگر حاوی فحش و الفاظ رکیک باشد ، کامنتهای شما هم تایید شده است

   دیدگاه توسط azdemokrasi | 24 فوریه 2011 | پاسخ

 21. (نمی دونم چرا نظرم ناپدید شد؟
  پاکش کردین؟
  اشکال نداره دوباره می زارم)
  :))
  سمانه خانم شما درست می گی اما مشکل اینا اینه که نژادپرستند مگرنه خودشون هم می دونن جک و شوخی در تمام فرهنگ ها هست وبسیار از مردم دنیا برای همدیگه جک ساختن و شوخی می کنن
  مشکل افراد این جور سایت ها فکر بیمار نژادپرستی و فاشیستی است که دارند و تنها به فکر قبیله ی خودشونن!! و هیچ نگاه انسانی به سایر ایرانیان ندارند که هیچ بلکه با فحاشی های بسیار و تحریف تاریخ و دروغ پردازی سعی در ایجاد اختلاف با سایر هموطنانشان نیز دارند
  فکر می کنن هنوز 1000سال پیشه که همه قبیله قبیله هستند.
  شما یک نگاه به کامنت های دوستان اینان بیندازید!!
  ببینید با چه حالت نژادپرستانه و تنگ نظرانه ای کامنت گذاشته اند.
  واقعا بایستی به حال این جمع تاسف خورد

  دیدگاه توسط محمود | 24 فوریه 2011 | پاسخ

 22. نرود میخ آهنین بر سنگ
  (درسته با شما صحبت کردن بی فایده است
  اسم سایتم بزارین کانون (عقایدبهارلی) یا کانون فاشیست های ترک برازنده تره )
  راستی چندوقت پیش دنبال ماشین گل دویدین خوش گذشت :))

  دیدگاه توسط محمود | 25 فوریه 2011 | پاسخ

 23. سلام
  من گیلک هستم از گیلان
  بیشتر از اذری ها و اقوام دیگر ماها تحقیر و بدبخت شدیم تمام کثافت کاریها فارس ها و قوم های دیگه در گیلان میکنند مارو با بدت؟ین جک ها تحقیر میکنند خاویار چوب درختان نابودی منابع طبیعی حتی زبان مان را نابود کردند و تبدیل به گویش کردند
  هزاران فجایع دیگر چون جمعیت ما کمتر است همه نگاها ب شماست از شما مظلوم تر ماییم که با وجود این همه سرمایه بیکارترین استانیم
  کدام ایران؟لعنت به این ویرانه که هنوز ادم های قدیمی حسرت روسهارو میخورن وناراحت از ایران شدن
  شما اذریها دیگه حرف انحاد نزنید پیوستن به اذربایجان جنوبی را به ایرانی واحد ترجیح میدهم

  دیدگاه توسط arash | 27 فوریه 2011 | پاسخ

 24. سلام امیدوارم که بالاخره مسئولین و روسای مملکتمون به عقل رسیده باشند و دست از بازی کردن با نیروی اتمی‌ کشیده باشند. این ژاپنیها که انقدر وارد بودند بدبخت شدند حالا چه برسد به ما که کارشناسانمون یه سری روسی هستند که مثل چینیها و ژاپنیها به خدا ایمان ندارند حالا چطور میشه دلشون به حال ما بسوزه.این همه نفت داریم این همه سد داریم اما تا مردم را به پودر تبدیل نکنند ول کن نیستند. من فدای ولایت فقیه و رهبرم نه این دولتیها.

  دیدگاه توسط sheeva | 13 آوریل 2011 | پاسخ


نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s